Limity wieku

Jak wyglądają nowe limity wieku najmłodszych zawodniczek, które będą mogły grać w poszczególnych ligach?

Ekstraliga
W zawodach o mistrzostwo Ekstraligi mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły minimum 16 lat.
* W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorek zawodniczkę, która ukończyła 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek

I liga
W zawodach o mistrzostwo I ligi mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły minimum 16 lat.
* W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorek zawodniczkę, która ukończyła 15, rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek

II liga
W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach II ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek Dopuszcza się udział młodszych zawodniczek, które w sezonie 2017/2018 były uprawnione do rozgrywek II i III ligi kobiet, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek

III liga
W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach III ligi kobiet mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 14. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek Dopuszcza się udział młodszych zawodniczek, które w sezonie 2017/2018 były uprawnione do rozgrywek II i III ligi kobiet, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki w rozgrywkach seniorek

Mistrzostwa Polski U13
dla zawodniczek urodzonych w latach 2006-2008

Mistrzostwa Polski U16
Makroregionalna Liga Juniorek Młodszych

dla zawodniczek urodzonych w latach 2003-2005

Mistrzostwa Polski U19
dla zawodniczek urodzonych w latach 2000-2002

Kadry Wojewódzkie U16
dla zawodniczek urodzonych w latach 2003-2004

Kadry Wojewódzkie U14
dla zawodniczek urodzonych w latach 2005-2007
* w meczu mogą brać udział maksymalnie 3 zawodniczki z rocznika 2007