Nowe zasady powołań

PZPN uchwalił, że kluby muszą wysyłać piłkarki na zgrupowania reprezentacji nawet jeśli nie są one w terminach FIFA.


Na ostatnim posiedzeniu zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęta została uchwała o przymusie puszczania przez polskie kluby piłkarek na zgrupowania, konsultacje oraz mecze reprezentacji narodowych nawet jeśli nie są one uwzględnione w międzynarodowym terminarzu. Dotychczas kluby miały obowiązek "oddawać" swoje podopieczne jedynie na zgrupowania organizowane w czasie terminów FIFA, czyli w czasie kiedy ligowe rozgrywki na szczeblu centralnym miały wolne. Związek całkowicie zmienił swoją wcześniejszą uchwałę z 2014 roku.

Przez nową uchwałę selekcjonerzy kadr narodowych chcą uzyskać większy dostęp do piłkarek. Jeśli chcemy podnosić poziom reprezentacji to jest to dobra uchwała, ale... czy pójdzie to w parze w innymi działaniami jak choćby zwiększenie nakładów finansowych na działalność wszystkich żeńskich kadr? Organizację meczów towarzyskich z lepszymi przeciwnikami i więcej zgrupowań? Na razie nie ma takich zapewnień.

Dotychczas zdarzało się, ale dość sporadycznie, aby kluby bądź piłkarki odmawiały przyjazdu na kadrę. Jeśli były takie sytuacje to głównie były one wywołane dublującymi się terminami jak choćby klubowy obóz dochodzeniowy w okresie zimowym zbiegający się jednocześnie ze zgrupowaniem kadry narodowej.

Nowa uchwała PZPN będzie głównie odnosiła się do reprezentacji młodzieżowych (U15, U17 i U19). W seniorskiej reprezentacji Polski +/- od 30 do 50% składu stanowią piłkarki klubów zagranicznych, a ich pracodawców uchwała naszego krajowego związku nie obowiązuje. Póki co pod wielkim znakiem zapytania pozostaje kwestia jak nowa uchwała będzie realizowana w zakresie łączenia reprezentacji futsalu z rozgrywkami zarówno ligi futsalu, jak i grą na trawie bo w ostatnich latach był to spory problem.


Uchwała nr VIII/165 z dnia 26 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad organizacji zgrupowań reprezentacji narodowych i konsultacji szkoleniowych

I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

§1
1. Zgrupowania reprezentacji narodowych i rozgrywane w tym czasie mecze międzypaństwowe z ich udziałem powinny być organizowane w oficjalnych terminach FIFA.
2. Selekcjonerzy poszczególnych reprezentacji narodowych mogą organizować zgrupowania reprezentacji narodowych lub konsultacje szkoleniowe w terminach przypadających poza oficjalnymi terminami FIFA określonymi w międzynarodowym kalendarzu meczów FIFA.
3. Konsultacje o których mowa powyżej mogą być organizowane wyłącznie poza terminami rozgrywek ligowych i pucharowych, a długość jednej konsultacji nie może przekraczać trzech dni.

§2
1. Zobowiązuje się kluby do udzielania zwolnień zawodnikom na zgrupowania reprezentacji narodowych lub konsultacje, organizowane zgodnie z założeniami określonymi w § 1.
2. Zawodnik powołany na zgrupowania reprezentacji narodowych lub konsultacje o których mowa w § 1 zobowiązany jest do stawienia się w wyznaczonym przez biuro PZPN miejscu i terminie.
3. Klub z którego zawodnik został powołany na zgrupowanie reprezentacji narodowej lub konsultacje, nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika z udziału w zgrupowaniu lub konsultacji.
4. Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie PZPN, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza klubowego, posiadającego licencję PZPN. Decyzję o zwolnieniu zawodnika z udziału w zgrupowaniu reprezentacji narodowej lub konsultacji podejmuje selekcjoner danej reprezentacji narodowej.
5. Zawodnik powołany do udziału w zgrupowaniu reprezentacji narodowej lub konsultacji o których mowa w § 1 uchwały ale w nich nie uczestniczący bez wymaganego zwolnienia wydanego zgodnie z postanowieniami ust. 4, nie może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich lub pucharowych drużyny klubu występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej do jakiej został uprawniony, pod rygorem zweryfikowania zawodów jako walkower na podstawie § 7 ust. II pkt 6 ppkt 16 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

II. Traci moc Uchwała nr I/12 z dnia 29 stycznia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad organizacji zgrupowań i konsultacji szkoleniowych reprezentacji narodowych.

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.