Kurs sędziowski na Pomorzu

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatek na sędzie.


Zasady przyjęcia kandydatek i kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Gdańsku:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
- wiek: minimum 16 lat,
- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,
- opłata za kurs 250 zł (płatne po pierwszych zajęciach)

Dokumenty należy składać w sekretariacie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (Gdańsk, ul. Uczniowska 22). Planowane są cztery lokalizacje kursów: Gdynia, Kościerzyna, Miastko lub Człuchów, Słupsk.

Kurs rozpocznie się 12 stycznia 2019. Zgłoszenia do 28.12.2018

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.pomorski-zpn.pl