Głogówek i Częstochowa będą nas reprezentować

Zgodnie ze zwyczajem przed finałem Pucharu Polski, który odbył się w środę w Łodzi dokonano wyboru dwóch delegatów środowiska kobiecej piłki na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN. Mandat kobiecej piłki nożnej do reprezentowania środowiska na zgromadzeniu otrzymali tak samo jak rok wcześnie Włodzimierz Seifryd z Gola Częstochowa oraz Stanisław Dyja z Rolnika Głogówek. Obaj mają ponad 20-letni staż w piłce kobiecej. Uznając, że żaden z nich nie reprezentuje Polskiego Związku Piłki Nożnej (komisje, etaty) to obaj uzyskali swój mandat jako przedstawiciele szeroko rozumianej opozycji wobec znikomych działań związku w stosunku do piłki kobiet.

Na podstawie statutu związku piłka nożna kobiet ma dwóch delegatów na Zjazd PZPN co przekłada się na dwa głosy spośród łącznych 118 głosów. Najbliższe Walne Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczy i delegaci będą na nim uchwalać najważniejsze przepisy związkowego prawa. Wybory w Polskim Związku Piłki Nożnej odbędą się za rok.