Komunikat PSW w sprawie AZS PSW Biała Podlaska

Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przesłała komunikat w sprawie decyzji podjętych w kontekście funkcjonowania AZS PSW.

Szanowni Państwo,
z uwagi na pytania kierowane do władz uczelni ze strony mediów, jak również zainteresowanie kibiców oraz szacunek do przyjaciół i otoczenia uczelni chcielibyśmy poinformować o zmianie sytuacji jaka ma obecnie miejsce w kontekście funkcjonowania KU AZS PSW sekcja piłki nożnej kobiet. Istnienie każdej z drużyn, która działa przy uczelniach w sekcjach AZS, wiąże się z szeregiem kosztów ponoszonych przede wszystkim przez uczelnię,  która wspomagana jest w pewnym zakresie przez instytucje, takie jak samorządy lokalne czy przedsiębiorstwa.  Koszty finansowania klubu wzrastają w przypadku funkcjonowania sekcji, które biorą udział w rozgrywkach na poziomie krajowym czy też międzynarodowym. Z trudną sytuacją zmaga się nie tylko AZS PSW. W ostatnim czasie, między innymi na łamach bialskiego tygodnika „Słowo Podlasia”, ukazał się artykuł odnoszący do trudnej sytuacji finansowej drużyny siatkarzy AZS AWF.

W roku 2018 koszty ponoszone na utrzymanie drużyny piłkarek AZS PSW wynosiły ponad 400 tys. zł (koszty nieobejmujące finansowania utrzymania zaplecza treningowego) z czego 30% stanowiły środki pochodzące z Urzędu Miasta Biała Podlaska, 15% to darowizny od przedsiębiorców i innych instytucji oraz organizacji; niewielką część działalności wspomagały fundusze pochodzące od PZPN, stanowiące niestety tylko (zaledwie) 4% zasadniczych środków utrzymania sekcji; 1,5 % to środki pozyskane od  LPZPN; zaś pozostałe 55 % kosztów pokrywała nasza uczelnia, a dodać należałoby do tego, jak wcześniej wspomniano, koszty utrzymania całego zaplecza treningowego. Warto również zaznaczyć, że koszty wiodące stanowiły stypendia zawodniczek.

W przypadku szkolnictwa wyższego znaczącą datą w funkcjonowaniu uczelni był 1 października 2018r. Był to moment wejścia w życie nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Nowy akt prawny wiąże się z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wyższych w szeregu różnych obszarów. Jedna z wiodących zmian,  jakie wnosi wspomniana ustawa, dotyczy obszaru finansów.

W świetle obowiązujących przepisów uczelnia nie ma możliwości tworzenia własnego funduszu stypendialnego za wyniki w sporcie, a taka formuła  dotychczas stanowiła podstawę finansowania stypendiów dla piłkarek drużyny AZS PSW. Stypendia traktowane były jako instrument motywacyjny, jakim dysponuje prezes AZS,  aby zachęcić piłkarki do gry w danym klubie sportowym. Brak możliwości utworzenia własnego funduszu stypendialnego spowodował, iż nie jesteśmy w stanie zapewniać stypendiów naszym zawodniczkom i był to jeden z powodów, dla których zawodniczki AZS PSW zaczęły poszukiwać innych klubów zainteresowanych ich aktywnością.

Chcemy jednocześnie wskazać, iż nie ustawaliśmy w działaniach związanych z poszukiwaniem sponsorów oraz innych rozwiązań umożliwiających nam wyjście z tej mało komfortowej sytuacji. Prace z prawnikami nad znalezieniem rozwiązania trwały prawie rok, jednakże nie dały satysfakcjonujących rezultatów. Podejmowaliśmy rozmowy z Prezydentem Miasta Biała Podlaska z prośbą o zwiększenie kwoty  dofinansowania drużyny, jak również z innymi podmiotami z prośbą o wsparcie w tej trudnej sytuacji. Jednakże z różnych przyczyn, głównie finansowych, takiej pomocy nie otrzymaliśmy. Znalezienie sponsora  strategicznego okazało się również zadaniem niewykonalnym.

W związku z powyższym, z ogromnym żalem informujemy, iż uczelnia w świetle nowej ustawy nie jest w stanie zabezpieczyć tak dużych środków finansowych na funkcjonowanie drużyny, czego konsekwencją jest brak możliwości udziału AZS PSW w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych w kolejnym sezonie.

Z poważaniem,
dr Agnieszka Siedlecka
p.o. Prorektora ds. studenckich

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej