Sprawozdanie komisji PZPN

Publikujemy sprawozdanie Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego za okres od 31 października 2018 do 31 sierpnia 2019.


Skład:
1. Zbigniew Bartnik - Przewodniczący
2. Monika Grygorowicz - Wiceprzewodniczący
3. Marek Anglart - Sekretarz

4. Marek Maleszewski - Członek
5. Wojciech Drożdż - Członek
6. Janusz Matusiak - Członek
7. Jerzy Gawarkiewicz - Członek
8. Józef Grząba - Członek
9. Katarzyna Gubernat - Członek
10. Maciej Buryta - Członek
11. Arkadiusz Studniarek - Członek
12. Krzysztof Własny - Członek
13. Dariusz Widelak - Członek

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła cztery posiedzenia w poniższych terminach:
23 października 2018 r. - Warszawa
11 grudnia 2018 r. - Warszawa
9 marca 2019 r. - Warszawa
18-20 czerwca 2019 r. - Łódź

W okresie sprawozdawczym Komisja spotykała się w ww. terminach, zajmując się problematyką rozgrywek ligowych, młodzieżowych, kwestią regulaminów oraz działaniami mającymi na celu popularyzację i rozwój piłki nożnej kobiet, a także wsparcie klubów w zakresie pozyskania sprzętu sportowego. Ważnym zadaniem było tworzenie planu budżetu KPK, tak aby zapewnić realizację planów i zamierzeń w odniesieniu do zadań organizacyjno-szkoleniowych w 2019 roku. Wyzwaniem Komisji w omawianym okresie sprawozdawczym było przygotowanie, wespół z innymi komórkami organizacyjnymi PZPN, podstaw do planowanej reformy rozgrywek ligowych i młodzieżowych. W minionym okresie zrealizowano trzy spotkania robocze Zespołów, na których dopracowywano bieżącą lub nową tematykę wynikająca z informacji wniesionych m.in. przez kluby.

W okresie sprawozdawczym doszło do zmian w obsadzie szkoleniowców w kobiecych reprezentacjach Polski. Trener Marcin Kasprowicz, który dotychczas pełnił funkcję szkoleniowca reprezentacji U-19, objął kadrę do lat 17. Z kolei trener Nina Patalon, która prowadziła reprezentację U-17 przejęła obowiązki trenera U-19. Po rezygnacji z funkcji szkoleniowca kadry U-15 przez Patrycję Jankowską jej miejsce zajęła Paulina Kawalec, dotychczasowy drugi trener.

1 stycznia 2019 roku Polski Związek Piłki Nożnej podjął niezwykle ważną decyzję, dającą impuls dla rozwoju dyscypliny - powołał koordynatora szkolenia w piłce nożnej kobiet. Tę funkcję powierzono trener Ninie Patalon.

Kolejne ważne decyzje dla piłkarstwa kobiecego zapadły 23 maja 2019 roku, gdy Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałę zatwierdzająca projekt reorganizacji systemu kobiecych rozgrywek seniorskich i młodzieżowych z planem rozwoju projektów dedykowanych piłkarstwu kobiecemu. Przyjęta przez Zarząd PZPN uchwała zakłada reorganizację rozgrywek seniorskich, utworzenie nowych rozgrywek młodzieżowych oraz wdrożenie nowych programów organizacyjno-szkoleniowych wspierających rozwój piłkarstwa kobiecego. Nadrzędną ideą reorganizacji rozgrywek jest stworzenie optymalnej piramidy szkoleniowej, zgdonie z którą struktura rozgrywek jest spójna z system szkolenia obowiązującym w reprezentacjach kobiecych, a jednoczenie zachowany jest klarowny podział rozgrywek na seniorskie i młodzieżowe.

Począwszy od sezonu 2019/2020, reorganizacja rozgrywek obejmie następujące zmiany:

1. Rozgrywki ligowe i pucharowe
- od sezonu 2019/2020 w Ekstralidze kobiet nastąpi zmniejszenie liczby kolejek z 27 do 22, przy jednoczesnej rozbudowie i uatrakcyjnieniu rozgrywek Pucharu Polski kobiet; - m.in. wzrosną nagrody dla drużyn, które zajmą miejsca na podium w walce o tytuł mistrza Polski:
Mistrz Polski - 200 000 zł
Wicemistrz Polski - 100 000 zł
Drugi Wicemistrz Polski - zdobywca 3 miejsca - 50 000 zł
- już od sezonu 2019/2020 nastąpi znaczny wzrost nagród finansowych w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet. Zwycięzca otrzyma 400 000 zł, a finalista 100 000. Łączna pula nagród dla uczestników to 1 000 000 zł.

2. Klubowe rozgrywki młodzieżowe
- w miejsce obecnie funkcjonującej tylko w rundzie wiosennej Makroregionalnej Lidze Juniorek Młodszych U16, uruchomiona zostanie Centralna Liga Juniorek U-17, w której zespoły na poziomie ogólnopolskim rywalizować będą przez cały sezon. Z kolei na podobnych zasadach jak dotychczasowa MLJM U-16, funkcjonować będzie Centralna Liga Juniorek U-15. Kluby rywalizujące w CLJ U-17 otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 1 000 000 zł na sezon. Uczestnicy CLJ uzyskają natomiast wsparcie finansowe w kwocie 10 000 zł na rundę rozgrywkową. Mistrz CLJ U-17 otrzyma nagrodę finansową w wysokości 50 000 zł, wicemistrz - 20 000 zł, a zespoły z miejsc 3-4 otrzymają po 5 000 zł. Zwycięzca CLJ U-15 otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł, a wicemistrz - 5 000 zł.

3. Reprezentacje wojewódzkie
- o awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zamiast reprezentacji WZPN do lat 15, rywalizować będą kadry WZPN U-14. Zawody odbywać się będą w makroregionalnych turniejach (dwa turnieje jesienią i dwa turnieje wiosną).
- Wojewódzkie Związku Piłki Nożnej powinny prowadzić reprezentacje U-13, które będą miały charakter selekcyjny i nie będą brały udziału w rozgrywkach analogicznych do rywalizacji w kategorii U-14.

W celu zwiększenia promocji piłkarstwa kobiecego i stałego propagowania dyscypliny, wzmożona zostanie strategia komunikacyjna i marketingowa.

EKSTRALIGA:
- transmisja jednego meczu z każdej kolejki Ekstraligi kobiet na platformie ŁączyNasPiłka.pl;
- pełen branding meczów transmitowanych;
- ścianka konferencyjna, baner centralny i naszywki na rękaw w koszulce zawodniczek dla każdego klubu.

PUCHAR POLSKI:
- transmisja finału Pucharu Polski w ogólnopolskiej telewizji;
- pełen branding finału.

REPREZENTACJA SENIOREK:
- transmisja meczów eliminacyjnych reprezentacji kobiet i w ogólnopolskiej telewizji;
- pełen branding finału.

CLJ U-17:
- baner centralny i naszywki na rękaw w koszulce zawodniczek dla każdego klubu;
- pełen branding meczu finałowego

Zgodnie z postanowieniami przywołanej Uchwały Zarządu PZPN z dnia 23 maja 2019 r., oprócz reorganizacji rozgrywek od sezonu 2019/2020 wprowadzono następujące programy rozwoju piłkarstwa kobiecego:

1. PROJEKT TALENT PRO
- od rundy jesiennej sezonu 2019/2020 nie będą prowadzone rozgrywki kadr/reprezentacji WZPN juniorek młodszych U-16. W miejsce rozgrywek kadr WZPN U-16 uruchomione zostaną konsultacje Talent PRO dla najzdolniejszych piłkarek w makroregionie pod nadzorem PZPN. Projekt obejmować będzie również wizyty w klubach.

2. PROGRAM PREMIOWANIA KLUBÓW ZA UDZIAŁ ZAWODNICZEK W ZGRUPOWANIACH REPREZENTACJI POLSKI
- beneficjentami programu będą polskie kluby, które otrzymają premie finansowe z powołanie ich zawodniczki do reprezentacji Polski A, U-19, U-17 oraz U-15. W ramach przedsięwzięcia pomiędzy zainteresowanymi klubami z Polski, z których powoływane będą zawodniczki rozdzielona zostanie kwota 1 000 000 zł na sezon.

3. PROJEKT UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH DEDYKOWANYCH ZAWODNICZKOM BIORĄCYM UDZIAŁ W ZGRUPOWANIACH REPREZENTACJI NARODOWYCH
- Polski Związek Piłki Nożnej obejmie dodatkowym ubezpieczeniem 100 najzdolniejszych zawodniczek z reprezentacji A, U-19 i U-17, które obejmować będą cały zakres aktywności sportowej zarówno na polu reprezentacji, jak i klubowym.

Ujednolicono zasady gry dziewcząt w rozgrywkach chłopców - Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, po zmianiach w dnii 14 sierpnia 2019.

Od sezonu 2020/2021 dojdzie do następujących zmian w formule rozgrywek kobiecych:

1. Scentralizowanie rozgrywek i zwiększenie rangi I ligi kobiet poprzez redukcję liczby zespołów z 24 (dwie grupy po 12 drużyn) do 12 (jedna grupa).
2. Scentralizowanie rozgrywek i podniesienie prestiżu II ligi kobiet poprzez zmniejszenie liczby zespołów z 48 (cztery grupy po 12 drużyn) do 24 (dwie grupy po 12 drużyn). Rozgrywki II ligi kobiet prowadzone będą bezpośrednio przez PZPN, a nie jak dotychczas, w grupach przez typowane WZPN.
3. Począwszy od sezonu 2020/2021 kluby szczebla centralnego otrzymają dofinansowanie:
- Ekstraliga - 50 000 zł na sezon;
- I liga kobiet - 25 000 zł na sezon;
- II liga - 10 000 zł na sezon.
4. Uatrakcyjnienie rozgrywek Pucharu Polski kobiet poprzez zwiększenie liczby meczów, obowiązek uczestnictwa drużyn III i II ligi kobiet.

Komisja w swoich działaniach była aktywna, współpracowała na bieżąco z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN, z trenerami poszczególnych reprezentacji Polski i koordynatorem szkolenia.


[ ARCHIWUM ] sprawozdanie Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego za okres od 27 października 2017 do 31 sierpnia 2018