Kadencja komisji do sierpnia 2021

Wybory w PZPN zostały przesunięte o rok. Kadencja obecnych władz kobiecej piłki potrwa do sierpnia 2021.


Planowo w końcówce października miała zakończyć się obecna czteroletnia kadencja władz Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz jednocześnie władz piłkarstwa kobiecego w PZPN. Ze względu na epidemię koronawirusa tegoroczne wybory w związku zostały przesunięte o rok.

Nowy termin walnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego PZPN, który jest najważniejszym organem w piłce nożnej został wyznaczony na 18 sierpnia 2021 roku. Podczas wyborów środowisko piłkarstwa kobiecego będzie reprezentowane przez dwóch delegatów z prawem głosu (na 118 delegatów).

Wydłużenie kadencji prezesa, zarządu oraz władz PZPN jest równoznaczne z wydłużeniem kadencji Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego działającej w ramach struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej kierowanego od ośmiu lat przez prezesa Zbigniewa Bońka.

Od 2016 roku przewodniczącym komisji piłki kobiecej w PZPN jest Zbigniew Bartnik z Lublina. Został on wybrany przez zarząd związku. Wiceprzewodniczącą komisji jest Monika Grygorowicz z Poznania, a sekretarzem Marek Anglart z Warszawy. Komisja ponadto liczy dziesięciu członków.