PZPN zatwierdził listę sędzi międzynarodowych

Wszystkie dotychczasowe sędzie międzynarodowe otrzymały pozytywne rekomendacje od PZPN. Dziesiątka bez zmian.


Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej i Kolegium Sędziów PZPN przyjęli listy kandydatek na sędzie międzynarodowe na 2021 rok. Nominacje otrzymało dziesięć najlepszych polskich sędzi. W porównaniu do obecnego stanu w przyszłym roku na liście naszych sędzi międzynarodowych nie nastąpią żadne zmiany. Wszystkie dotychczasowe sędzie otrzymały pozytywne rekomendacje na kolejny rok.

Rekomendacje na główne sędzie międzynarodowe otrzymały 40-letnia Monika Mularczyk, 31-letnia Ewa Augustyn, 34-letnia Katarzyna Lisiecka-Sęk oraz 29-letnia Michalina Diakow. Mularczyk i Augustyn to nasze najlepsze sędzie główne. Są sklasyfikowane w drugim spośród czterech koszyków sędzi międzynarodowych UEFA. Diakow i Lisiecka-Sęk zajmują miejsca w największym ilościowo czwartym koszyku.

Oprócz czterech międzynarodowych sędzi głównych mamy także sześć międzynarodowych sędzi asystentek. Również wszystkie z dotychczasowych sędzi asystentek otrzymały pozytywną rekomendacje do sędziowania poza granicami naszego kraju. Są to Anna Dąbrowska, Paulina Baranowska, Karolina Skalska-Jakubaszek, Aleksandra Ulanowska, Katarzyna Wójs i Karolina Zygmond.

Spośród dziesiątki wymienionych najdłuższy staż w sędziowaniu z plakietą FIFA na piersi ma Monika Mularczyk. Arbiter ze Skierniewic sędzią międzynarodową jest od 2008 roku. Tyle samo lat w strukturach międzynarodowych jest sędzia asystentka Anna Dąbrowska z Warszawy. Z kolei najmłodsza w tym gronie jest Karolina Zygmond, która od niespełna roku zalicza się do grona najlepszych polskich sędzi piłkarskich.