Sprawozdanie komisji PZPN

Publikujemy sprawozdanie Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego za okres od 18 października 2019 do 31 sierpnia 2020.


Skład:
1. Zbigniew Bartnik - Przewodniczący
2. Monika Grygorowicz - Wiceprzewodniczący
3. Marek Anglart - Sekretarz

4. Marek Maleszewski - Członek
5. Wojciech Drożdż - Członek
6. Janusz Matusiak - Członek
7. Jerzy Gawarkiewicz - Członek
8. Józef Grząba - Członek
9. Artur Krzeszkowiak- Członek
10. Maciej Buryta - Członek
11. Arkadiusz Studniarek - Członek
12. Krzysztof Własny - Członek
13. Dariusz Widelak - Członek

Z Komisją ściśle współpracuje koordynator szkolenia piłki nożnej kobiet Nina Patalon oraz pracownicy Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN - Grzegorz Stefanowicz i Klaudia Grodzka (administratorzy KPK). Komisja współpracuje także z przedstawicielami klubów piłki nożnej kobiet, wybranymi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, Włodzimierzem Seifrydem i Stanisławem Dyją.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła posiedzenia w poniższych terminach:
5 września 2019 r. - Warszawa (tuż przed terminem sprawozdawczym);
11 grudnia 2019 r. -  Warszawa;
7 marca 2020 r. -  Warszawa;
27 maja 2020 r. -  wideokonferencja Prezydium KPK;
18 czerwca 2020 r. -  wideokonferencja

W okresie sprawozdawczym  Komisja spotykała się w ww. terminach, zajmując się problematyką rozgrywek ligowych, młodzieżowych, kwestią regulaminów i reorganizacją rozgrywek. Podejmowano tematyką mającą duży wpływ na rozwój piłki nożnej kobiet w WZPN:
- zapoznano  się z  oceną występu poszczególnych reprezentacji kobiet za rundę jesienną 2019 r. Dyskutowano o terminach UEFA na poszczególne mecze, terminach  konsultacji planowanych przez trenerów reprezentacji Polski i dyspozycji zawodniczek na występy w reprezentacji i do meczów ligowych;
- dokonano analizy rozgrywek ligowych i młodzieżowych za rundę jesienną 2019 r., w tym wprowadzonych zmian w rozgrywkach młodzieżowych i nowych inicjatyw - projektów szkoleniowych rekomendowanych przez Departament Szkolenia (koordynator szkolenia piłkarskiego kobiet);
- omawiano i wnoszono uwagi-poprawki do kalendarza rozgrywek wiosna 2020 do czasu, gdy cały proces planowania wstrzymany został przez pandemię koronawirusa;
- dyskutowano o założeniach procesu licencyjnego dla klubów Ekstraligi na sezon 2020/2021, przygotowano założenia do działań w tym zakresie z Komisją ds. Licencji Klubowych PZPN;
- przyjmując założenie,  że sezon  2019/2020 nie  będzie zakończony w  ustalonym   system ie  rozgrywek,  dokonano  dokładnej  analizy proponowanej  reorganizacji  rozgrywek ligowych  i młodzieżowych od kampanii  2020/2021. Temat był trudny w dyskusjach wewnątrz KPK, ale ostatecznie uzyskano konsensus na poparcie reorganizacji, włączając się  do działań  promujących ważne historyczne zmiany w piłkarstwie kobiecym;
- zainicjowano bardzo szerokie działania skierowane do WZPN i Prezesów Związków celem utworzenia od sezonu 2020/2021 rozgrywek III ligi w 4 grupach (makroregiony, maksymalnie 12 drużyn w grupie) oraz IV ligi na poziomie rozgrywek w każdym WZPN. Projekt w sezonie 2020/2021 jest w pełni realizowany.

Jednym  z  ważnych  punktów,  który  zrealizowano  z  inicjatywy  Komisji i w ramach własnego budżetu, było przeprowadzenie  w dniach 17-18.01.2020 na obiektach SMS w Łodzi „Konferencji szkoleniowej dedykowanej piłce nożnej kobiet". Było to ważne wydarzenie o szerokiej tematyce szkoleniowej dla prawie 100 osób: trenerów Ekstraligi i I ligi kobiet oraz trenerów reprezentacji dziewcząt U-14 z poszczególnych WZPN. Prelegentami i prowadzącymi zajęcia praktyczne z zawodniczkami SMS były trenerki i trenerzy poszczególnych reprezentacji Polski  oraz trener I  drużyny Ekstraligi SMS Łódź.  Projekt zrealizowano we współpracy z Departamentem Szkolenia i kierownictwem SMS. Plan KPK na kolejne lata zakłada organizację corocznych konferencji w bliższej współpracy z Departamentem Szkolenia.

Dla Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego ważne było podjęcie, wespół z innymi komórkami organizacyjnymi  PZPN, decyzji w sprawie kontynuowania bądź zakończenia rozgrywek w dobie obowiązującego w kraju, ogłoszonego w marcu 2020 roku, stanu epidemii, związanego  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Zapadały bardzo ważne decyzje dotyczące rozgrywek w piłce nożnej kobiet w rundzie wiosennej 2020 r., kończącej sezon oraz dotyczące dużej reorganizacji rozgrywek. To historyczna zmiana dla rozwoju piłkarstwa kobiecego.

Zarząd PZPN 12 maja 2020 r. podjął Uchwałę nr IV/51 w sprawie zakończenia rozgrywek Centralnej ligi Juniorów U-18,  Centralnej ligi Juniorów U-17, Centralnej ligi Juniorów U-15,  Ligi Makroregionalnej U-19, Centralnej Ligi Juniorek U-17, Centralnej Ligi Juniorek U-15, Reprezentacji WZPN i Mistrzostw Polski Dziewcząt U-13 w sezonie 2019/2020.

W celu  przedyskutowania ze środowiskiem reorganizacji rozgrywek,  19 maja br.  odbyła  się wideokonferencja Prezesa PZPN Zbigniewa  Bońka, Dyrektora Departamentu  Rozgrywek Krajowych Łukasza Wachowskiego oraz Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Zbigniewa Bartnika z klubami Ekstraligi (w tym członkowie KPK), liderami dwóch grup I ligi kobiet oraz drużynami zajmującymi pierwsze miejsca w tabeli poszczególnych grup II ligi kobiet. W spotkaniu uczestniczyła też koordynator szkolenia piłki nożnej kobiet Nina Patalon oraz pracownicy Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.

2  czerwca 2020 roku Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę w sprawie zakończenia rozgrywek Ekstraligi kobiet i I ligi kobiet w sezonie 2019/2020 oraz postanowień dotyczących rozgrywek o Puchar Polski kobiet w sezonie 2019/2020 i meczów barażowych o awans do rozgrywek II ligi kobiet w sezonie 2020/2021. Przyjęto, że mecze barażowe o awans do rozgrywek I ligi kobiet pomiędzy klubami zajmującymi pierwsze miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi kobiet, zostaną rozegrane w formule jednego spotkania, na obiektach i w terminie wskazanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

Uchwalono, że rozgrywki o Puchar Polski kobiet w sezonie 2019/2020 będą kontynuowane poprzez rozegranie meczów 1/2 finału oraz finał w formule jednego spotkania, na obiektach i w terminach wskazanych przez Departament Rozgrywek Krajowych  PZPN. Mecze półfinałowe udało się  rozegrać bez przeszkód. W finale Pucharu Polski kobiet, rozegranym 27 czerwca 2020 roku na obiekcie Polonii Warszawa, GKS Górnik Łęczna pokonał 1:0 KKS Czarni Sosnowiec, zdobywając tym samym krajowy dublet i wywalczając przepustkę do eliminacji UEFA Women's Champions League.

Mecze barażowe o awans do rozgrywek II ligi kobiet w sezonie 2020/2021 nie zostały rozegrane. Kluby zajmujące trzecie miejsca w tabelach końcowych rozgrywek poszczególnych grup II ligi kobiet w sezonie 2019/2020 utrzymały się w II lidze kobiet.

Pomimo braku możliwości dokończenia rywalizacji sportowej we wszystkich rozgrywkach na boisku założenia planowanej od sezonu 2020/2021 reformy w zakresie reorganizacji rozgrywek seniorskich zostały wdrożone zgodnie z planem:
1.  Począwszy od sezonu 2020/2021, scentralizowano i zwiększono rangę rozgrywek I ligi kobiet poprzez redukcję liczby drużyn z 24 (dwie grupy po 12 drużyn) do 12 drużyn w jednej grupie.
2. Analogiczna reforma objęła II ligę kobiet poprzez zmniejszenie liczby drużyn z 48 (cztery grupy po 12 drużyn) do 24 (dwie grupy). Ponadto zarządzanie rozgrywkami  II  ligi  objął bezpośrednio  PZPN.  Dotychczas rozgrywki prowadzone były w grupach makroregionalnych przez wytypowane WZPN.
3. Mając na uwadze skutki epidemii po decyzji kierownictwa PZPN i Zarządu, plan pomocowy dedykowany klubom kobiecym został zwiększony o 100% względem pierwotnych założeń projektu reformy i reorganizacji rozgrywek. Finalnie, na sezon 2020/2021, kluby szczebla centralnego otrzymają dofinansowanie:
Ekstraliga  -  100 000 zł na sezon
I liga kobiet -  50 000 zł na sezon
II liga kobiet -  20 000 zł na sezon


Realizując długofalową strategię marketingową i promocyjną piłkarstwa kobiecego, PZPN podpisał umowę z TVP, dzięki której na antenie TVP Sport przeprowadzona jest transmisja z jednego spotkania Ekstraligi w każdej kolejce. Kontrakt obowiązuje przez trzy kolejne sezony (2020/21-2022/23).

W dużej  części udało się zrealizować wręczenie-przekazanie drużynom (klubom) i zawodniczkom Ekstraligi pucharów i medalów za miejsca na podium rozgrywek 2019/2020 (Górnik Łęczna, Czarni Sosnowiec, Medyk Konin).

W sezonie 2019/2020 swoją premierę miały też nowe programy oraz projekty dedykowane rozwojowi piłkarstwa kobiecego (inicjatywy Departamentu Szkolenia oraz koordynatora szkolenia piłkarstwa kobiecego, wspierane przez KPK):
1. Program premiowania klubów za udział zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski
W ramach niniejszego przedsięwzięcia pomiędzy zainteresowanymi klubami z Polski, z których powoływane będą zawodniczki do reprezentacji Polski A, U-19, U-17 oraz U-15, rozdzielona została kwota 1 000 000 zł na sezon. Pierwsze miejsce w rankingu za sezon 2019/2020 zajął klub UKS-SMS Łódź, wyprzedzając KKPK Medyk Konin oraz GKS Górnik Łęczna.
2. Projekt Talent PRO
Uruchomione  zostały  konsultacje Talent  PRO  dla  najzdolniejszych piłkarek w danym  makroregionie pod  nadzorem  PZPN.  Jedną z akcji wizytował Przewodniczący KPK. Projekt obejmuje również wizyty trenerów i scoutów (w ramach projektu) w klubach.
3. Projekt ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych zawodniczkom biorącym udział w zgrupowaniach reprezentacji narodowych
Polski Związek Piłki Nożnej objął dodatkowym ubezpieczeniem 100 najzdolniejszych zawodniczek z reprezentacji A, U-19 i U-17, które obejmować będzie cały zakres aktywności sportowej zarówno na polu reprezentacyjnym, jak i klubowym.
4. Scauting
Scouci jesienią 2019 roku wizytowali mecze turniejowe reprezentacji WZPN U-14, rozgrywane jako eliminacje do OOM w czterech grupach (makroregionach).
5. Współzawodnictwo reprezentacji WZPN U-15
Dopracowano kwestię roczników zawodniczek uczestniczących w turniejach reprezentacji WZPN, jako eliminacje do OOM w sezonie 2020/2021, gdzie udział biorą zawodniczki  U-15. Kwestia współzawodnictwa i punktacji za zawody reprezentacji WZPN i rozgrywek klubowych omawiana była dwukrotnie w okresie sprawozdawczym w obecności przedstawicieli Instytutu Sportu (spotkania w PZPN).
6. Ocena piłki nożnej w poszczególnych WZPN
Wspólnie z Departamentem Szkolenia opracowano ankietę dla WZPN, której celem było zapoznanie się ze stroną szkoleniowo-organizacyjną w Związkach, dotyczącą piłki nożnej kobiet, perspektywą rozwoju, wyniki ankiety mają umożliwić poznanie problemów i propozycji czy też uwag z terenu.

[ ARCHIWUM ] sprawozdanie Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego za okres od 31 października 2018 do 31 sierpnia 2019