Ekstraliga: Sportis KKP Bydgoszcz - HydroTruck Radom 2:1

Ekstraliga kobiet, 19.11.2022 r.
Sportis KKP Bydgoszcz - HydroTruck Radom 2:1