Kurs sędziowski w Krakowie

Kolegium Sędziów w Krakowie organizuje bezpłatny kurs sędziowski. Zapisy trwają tylko do końca miesiąca.


Dokumenty niezbędne przy zapisie na kurs:
- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia  – w takim przypadku zaświadczenie o kontynuowaniu nauki)
- podanie o zakwalifikowanie na kurs; ankieta kandydata, oświadczenie o niekaralności (dostępne w tym miejscu)
- dwie aktualne fotografie
- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej

Zapisy na kurs przyjmowane są w biurze Kolegium Sędziów w Krakowie, ul. Solskiego 1, w terminie do 1 grudnia 2017 roku. Wszystkie pytania należy kierować na adres mailowy kurssedziowskikrakow@gmail.com

Wymagania:
- wiek od 16 do 44 lat;
- zamieszkanie w Krakowie, powiecie krakowskim, miechowskim lub proszowickim

KURS JEST BEZPŁATNY