Zabierają kobietom głosy w Lubuskim

Lubuski Związek Piłki Nożnej chce ograniczyć klubom kobiecym wpływ na decyzyjność w swoim związku.


Na 22 sierpnia zostało zaplanowane Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, podczas którego wybrany zostanie prezes, zarząd oraz najważniejsze statutowe organy związku na kadencję przypadającą na lata 2020-2024. Wyboru nowych władz dokonają delegaci, czyli przedstawiciele klubów oraz środowisk piłkarskich z całego regionu gorzowsko-zielonogórskiego.

Zgodnie ze statutem Lubuskiego ZPN, na którym opiera się funkcjonowanie związku w zjeździe delegatów będzie uczestniczyło trzech delegatów reprezentujących wszystkie kluby kobiece w województwie. To dużo czy mało? Dla porównania - każdy męski klub od IV ligi po najniższą "B" klasę ma swoje własnego delegata (przedstawiciela z prawem głosu).

Władze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej chcą zmniejszyć liczbę delegatów reprezentujących piłkarstwo kobiece z 3 do 2 delegatów. Możemy się o tym dowiedzieć z projektu nowego statutu związku. Byłoby to ograniczenie i tak bardzo małego wpływy klubów kobiecych na podejmowanie najważniejszych decyzji związkowych. Jeśli nowy statut zostanie zatwierdzony w takiej formie to wszystkie kluby kobiece w lubuskim będą miały mniej niż 1% wpływu na najważniejsze decyzje w związku.

Liczba delegatów wybierających władze polskiej piłki to temat bardzo rozległy, bo inaczej ta kwestia wygląda w niemalże każdym z szesnastu wojewódzkich związków. Śląsk, który ma ogrom klubów kobiecych też ma tylko swoich trzech delegatów na wszystkie kluby lecz ma dużo podokręgów z których przedstawiciele piłkarstwa kobiecego mogą uzyskać dodatkowy mandat. Największe prawo głosu piłka kobieca ma w Wielkopolsce gdzie w 2017 roku klubom kobiecym przyznano takie same prawa, jakie mają kluby męskie.

Województwo lubuskie od lat jest jednym z najsłabszych i najmniej liczebnych wojewódzkich obszarów piłkarstwa kobiecego w Polsce. W ostatnim sezonie 2019/2020 funkcjonowało w nim 7 zespołów kobiecych. Mniej było tylko na Podlasiu - tam kluby kobiece mają dwóch delegatów na całe środowisko, podobnie jak np. województwo świętokrzyskie. Najbardziej znanym klubem z woj. lubuskiego jest Stilon Gorzów Wielkopolski.

»  statut z 2016 roku  § 27
»  projekt statutu z 2020 roku  § 27