Arkadiusz Studniarek nadal w zarządzie Podlaskiego ZPN

Na kolejną kadencję członkiem zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej został wybrany na początku sierpnia Arkadiusz Studniarek. Działacz piłkarstwa kobiecego z Moniek na Podlasiu od lat jest przewodniczącym Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego w swoim regionie.

Arkadiusz Studniarek ma 57 lat. Jest członkiem Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego w Polskim Związku Piłki Nożnej, której przewodniczy od 2016 roku Zbigniew Bartnik. Wcześniej był również członkiem tej komisji za czasów przewodniczącego Józefa Bergiera.