Kurs sędziowski na Pomorzu

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatek na sędzie i sędziów.


Zasady przyjęcia kandydatek i kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Gdańsku:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
- wiek: minimum 16 lat,
- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,
- opłata za kurs 150 zł

Kurs rozpocznie się 9 stycznia 2021 roku. Zgłoszenia do 06.01.2021.

Dane kontaktowe:

- e-mail: kursysedziowskie@pomorski-zpn.pl
- nr tel.: 697 038 214

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.pomorski-zpn.pl