Ogłoszenie o zbyciu SWD Wodzisław Śląski

Zależna od Legii Warszawa nowo powstała spółka Legionistki ma przejąć licencję pierwszoligowego SWD Wodzisław Śląski.


Działając w imieniu Klubu Sportowego „SWD Wodzisław Śląski” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, adres: ul. Pszowska / Parkowa, 44-373 Wodzisław Śląski, wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS: 0000516342, adres e-mail: swdwodzislawslaski@onet.eu (dalej: „SWD”), niniejszym na podstawie par. 18 ust. 4 Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie oraz w związku z planowanym zbyciem przez SWD na rzecz spółki Legionistki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001056818 (dalej: „Legionistki”), sekcji piłki nożnej kobiet SWD wraz z zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej kobiet SWD niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej,
wzywa się wszystkich wierzycieli SWD do zgłoszenia ich roszczeń wobec SWD w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego oświadczenia do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN i Śląskiego Związku Piłki Nożnej.


Wodzisław Śląski, 25.10.2023 r.